Instagram nyereményjáték szabályzat

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: 
A játék meghatározása: Az Inspiration by Niki blog (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Inspiration by Niki (@inspirationbyniki) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

  • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (@inspirationbyniki)  profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A játék időtartama

A játék 2018. március 10. napján kezdődik és 2018. március 24-én 23:59-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Clean&Real Life blog (@cleanreallife) Instagram oldalával, és „Kedveli” a Clean&Real Life Instagram oldalán található játékra irányuló 2018. március 10-én közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2018. március 24-én 23:59 óráig

  • a http://instagram.com linken elérhető Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint a Inspiration by Niki (@inspirationbyniki)  hivatalos Instagram oldalát követi.

 

6. Nyeremények

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: 1 darab Stabilo Mini Pastellove szett. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolok ki az Instagramon.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2018. március 24-én 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2018. március 25-én 21:00-ig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítem. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2018. március 26-án 21:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Clean&Real Life blog a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye a nevüket. A játékban részt vevők vállalják, hogy győzelmük esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. 

9. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Clean&Real Life blog hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Clean&Real Life blog fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Clean&Real Life blog számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Clean&Real Life blog a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Inspiration by Niki blog nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: inspirationbynikiblog@gmail.com.